PARTNERSTWO

PARTNERSTWO to program dla ludzi mających dość biurokracji, a mimo to chcących coś robić.

Ideą PARTNERSTWA jest możliwość dokonywania rozliczeń między współuczestnikami dowolnego przedsięwzięcia społecznego czy gospodarczego, bez konieczności zakładania i prowadzenia firmy czy odrębnej organizacji.

Grupa uczestników PARTNERSTWA wybiera podmiot fakturujący sprzedaż produktu/usługi, a rozliczenia dokonywane są automatycznie i proporcjonalnie do wkładu własnego poszczególnych uczestników przedsięwzięcia, który jest precyzyjnie rejestrowany przez nadzorujące system oprogramowanie.

W PARTNERSTWIE można przetestować praktyczne rozwiązania umożliwiające radykalne ograniczenie biurokracji w skali całego kraju.

PARTNERSTWO może także służyć do rejestracji aktywności członków partii politycznych czy organizacji pozarządowych, umożliwiając dokumentowanie działań i sprawiedliwe wyłanianie liderów tych ruchów.

Funkcjonalność będzie dostępna w I połowie 2010 roku.