Kontakt

Spółdzielnia Socjalna POKÓJ SZTUKI

ADRES:
ul. Lubelska 21/46
KRS 0000372163
03-802 Warszawa
mail: krzysztofjanlewandowski@gmail.com
PKO BP: 09 1020 1013 0000 0802 0368 1368