Międzynarodowy Dzień Pokoju

Jako inicjatywa osób zajmujących się promocją pokoju i odczuwających potrzebę pokoju, przekazujemy bardzo ważną informację:
7 września 2001 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych postanowiło, że począwszy od roku 2002, corocznie, 21 września obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Pokoju (rezolucja 55/282). Oto tekst rezolucji:


Rezolucja 55/282, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ
Międzynarodowy Dzień Pokoju

Przywołując rezolucję 36/67 z 30 listopada 1981
roku, w której określono, że trzeci wtorek
września, dzień inauguracyjny sesji
regularnej Zgromadzenia Ogólnego powinien być przyjęty
i celebrowany (obchodzony) jako Międzynarodowy
Dzień Pokoju, a także poświęcony uczczeniu
i wzmocnieniu idei pokoju pośród wszystkich ludzi i
narodów,

Przywołując inne rezolucje, w tym rezolucję 55/14 z 3 listopada 2000 roku,
Potwierdzając, że obchody Międzynarodowego Dnia
Pokoju wzmocnią ideę pokoju i zwrócą uwagę na toczące się konflikty,

Stając wobec unikalnej możliwości zapobiegania
przemocy i konfliktom, a także możliwości
propagowania idei Międzynarodowego Dnia
Pokoju wśród społeczności międzynarodowej,
Zwracając uwagę na cele obchodów
Międzynarodowego Dnia Pokoju, a także
ustalając dzień corocznych obchodów niezależnie od posiedzenia inaugurującego sesję
regularną Zgromadzenia Ogólnego,

1.
Decyduje się, w odniesieniu do 57 sesji
Zgromadzenia Ogólnego, że Międzynarodowy
Dzień Pokoju powinien być obchodzony 21
września każdego roku, jako dzień
wzmacniania idei pokoju,

2.
Deklaruje się, że Międzynarodowy Dzień Pokoju
powinien być dniem globalnego zapobiegania przemocy, a także
zaproszeniem dla wszystkich ludzi i narodów
do zaangażowania się w działania zmierzające do
zapobiegania konfliktom zbrojnym,

3.
Zaprasza się wszystkie kraje członkowskie,
organizacje funkcjonujące w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także
organizacje regionalne i pozarządowe oraz osoby prywatne do współpracy
z ONZ w celu prowadzenia społecznej edukacji i działania na rzecz światowego pokoju.

7 września 2001 r.

 


Międzynarodowy Dzień Pokoju jest faktem.

Zapraszamy do działań.

Niech ten dzień stanie się dniem czynów, dniem świętowania pokoju i poszerzania globalnej świadomości pokojowej.

Zwracamy się do Wszystkich i do Każdego : Co Ty zrobiłbyś dla pokoju? Co Wy chcecie zrobić dla pokoju?

Jest nieskończona mnogość możliwości pokojowego działania: taniec, miłość, śpiew, teatr, malarstwo, fotografia, performance, wystawa, poezja, spotkanie,konferencja, rozmowa, spacer, wspólny posiłek, zabawa, koncert, sport, modlitwa, medytacja… wszystko w intencji pokoju.

Dzień ten to wyjątkowa okazja do działania.

Przekazujcie tę wieść znajomym, krewniakom, przyjaciołom, koleżankom i kolegom, artystom, aktywistom i leniwcom

Wystarczy 5% zaangażowanych w działania na rzecz pokoju i pokój nastąpi.

Do dzieła! :)