Nierentowna-mikro rentowna-makro

13.01.2015

Ekonomia to nierzadko żonglerka mikroskalą. W makroskali, czyli ujmując rzecz bardziej holistycznie, całościowo, wyniki są całkiem inne, niż pod silną neoliberalną lupą, pod którą liczy się tylko szybki indywidualny zysk. Celnie opisuje to prof. Wł. Bojarski:

"Rozważana przykładowo kopalnia nierentowna, przynosząca straty w skali mikroekonomicznej jest mimo to efektywna dla kraju w skali makroekonomicznej; przynosi ona znaczne dochody netto ludności jak również poważne dochody budżetów i funduszy publicznych netto, po odliczeniu deficytów rocznych i kosztów końcowej likwidacji kopalni. Dalsza eksploatacja tej kopalni przyczynia się do wzrostu dobrobytu w kraju i powinna być kontynuowana przez cały badany okres (5 -10 lat), pod warunkiem, że ma ona zbyt przy uwzględnionym deficycie finansowym"

Wł. Bojarski, "Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych", Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2001, s.147.