Bankokraci lobbują

4.02.2012

Bankierzy lobbują na szczytach grupy euro. Mają więc większy dostęp do szczytów, niż nasz rząd.O co chodzi bankierom? Oczywiście o pieniądze od podatników, także polskich.

Realna wartość greckich obligacji na rynku wtórnym to 36% ich wartości nominalnej. Były one skupowane przez banki w celach spekulacyjnych, gdyż ich oprocentowanie było wyższe, niż innych papierów wartościowych. Tak więc banki z chciwości zainwestowały w niepewne papiery, a teraz, kiedy grozi im utrata 64% ich wartości, lobbują o nasze, podatników, pieniądze, w efekcie czego podatnicy europejscy dopłacą im 30 mld euro tytułem rekompensaty. Prywatnym bankom, wśród których prym wiedzie niemiecki Deutsche Bank.

Dlaczego my, obywatele, mamy płacić za nieudane inwestycje prywatnych podmiotów? Dlaczego ich lobbystów dopuszcza się tam, gdzie nie dopuszcza się premierów krajów ratujących im tyłki?

Ano chyba dlatego, że demokracja jest fikcją, a bankokracjaponurą rzeczywistością. Szczegóły tej afery, śledzonej przez organizacje pozarządowe, znajdują się tutaj:http://www.corporateeurope.org/news/what-are-bankers-doing-inside-eu-summits

(CCA) Krzysztof Lewandowski