Occupy Poland

1.11.2011

Obecne systemy społeczno-polityczne musza pójść do lamusa. Zużyły się już i jak zużyte samochody będą tylko produkować coraz więcej spalin, hałasu i zamieszania na drogach. Pora projektować całkiem nowa wizję komunikacji społecznej, wizję na miarę XXI wieku, na miarę epoki informacji.

Oto ona:

1. WPROWADZENIE NARODOWEJ DYWIDENDY

Przede wszystkim pora zauważyć, że w świecie tak powiązanym zależnościami, jak dzisiejszy, nikt niczego nie produkuje sam. Wyprodukowany samochód musi mieć drogę, aby stać się dobrem użytecznym. Prócz dogi musi mieć stację benzynową itp. Nowoczesna produkcja ma więc charakter ogólnospołeczny i wzajemnie się warunkujący.

Powinno to zostać odzwierciedlone w nowoczesnej dystrybucji.

Dlatego jako podstawową zmianę paradygmatu proponuję nowoczesną dystrybucję siły nabywczej poprzez narodową dywidendę - podstawowe wynagrodzenie dla wszystkich osób dysponujących numerem PESEL - w kwocie na początek równej 1/3 ostatniego PKB podzielonego przez ogół obywateli. Na dziś jest to nieco ponad 1000 zł/miesiąc/osobę.

2. LIKWIDACJA URZĘDÓW SKARBOWYCH I VAT i zastąpienie wszystkich podatków jednolitym podatkiem transakcyjnym, ściąganym automatycznie przez banki.

3. LIKWIDACJA ZUS i EMERYTUR - dywidenda narodowa zlikwiduje pojęcie emeryta i emerytury.

4. WPROWADZENIE BEZPŁATNYCH KONT BANKOWYCH DLA WSZYSTKICH OBYWATELI - konto bankowe nie podlegające blokadzie to w XXI wieku podstawowa swoboda demokratyczna. Powinna ona być zagwarantowana w Konstytucji.

5. ZIELONE ŚWIATŁO DLA TWORZENIA BANKÓW MUNICYPALNYCH i REGIONALNYCH, oferujących bezodsetkowy kredyt hipoteczny i inwestycyjny.

6. WSPÓŁISTNIENIE EURO i ZŁOTÓWKI - współistnienie walut narodowych z walutami regionu czy globu jest możliwe. ZŁOTÓWKA powinna obsługiwać lokalne transakcje, a EURO tansakcje międzynarodowe.

7. DAROWANIE DŁUGÓW WOBEC PAŃSTWA - postulat darowania długów ma tradycję sięgającą początków naszej cywilizacji. W przypadku systemowej zmiany paradygmatu mógłby dotyczyć wszelkich długów obywateli wobec państwa i przyjąć formą aktu abolicji.

CDN...

(CCA) Krzysztof LewandowskiBe free to copy