Szczyt wydobycia ropy bliższy niż sądzono

Jak wynika z artykułu opublikowanego 3 sierpnia 2009 w The Independent, szczyt wydobycia ropy, oceniany na 2020 rok, nastąpi w roku 2010, czyli 10 lat wcześniej, niż oceniano to zaledwie 2 lata temu. Przyczyną korekty jest notowany, dwukrotnie wyższy spadek produkcji większości pól naftowych, w wyniku osiągania przez nie punktu szczytowego wydobycia. Przyczyną spadku produkcji ropy są też olbrzymie braki w infrastrukturze i niski poziom inwestycji. Szczegóły:

http://www.independent.co.uk/news/science/warning-oil-supplies-are-running-out-fast-1766585.html