Repo i derywaty w akcji

Ustawy projektowane specjalnie dla środowisk bankowo-finansowych mają za zadanie drenować nowoczesne gospodarki z nadwyżek finansowych, a w konsekwencji pozwalają przejmować realny majątek za pomocą praw pierwszeństwa w kolejkach do pieniędzy banków, gdy zagraża im krach:http://www.opednews.com/articles/The-Armageddon-Looting-Mac-by-Ellen-Brown-Armageddon_Banking_Bankruptcy_Banks-130918-497.html

Mechanizm repo pozwala na kilkunastogodzinne wypożyczanie pieniędzy klientów, zdeponowanych w bankach, i kierowanie ich na rynek spekulacji. W ten sposób dokonuje się przejmowamnia dużych podmiotów gospodarczych.Repo i derivatives mają uprzywilejowany status w kolejkach po aktywa bankrutujących banków, umozliwiając pożeranie mniejszych banków przez większe. Ten mechanizm to miękka poduszka dla bogaczy i gilotyna dla przeciętnych, a nawis głodnych rynku instrumentów tego rodzaju to równowartość 20-letniej produkcji całego świata. Tak wielką paszczę ma dziś głodny papier typu repo i derivative.