Międzynarodowy Dzień Pokoju

Jako inicjatywa osób zajmujących się promocją pokoju i odczuwających potrzebę pokoju, przekazujemy bardzo ważną informację:

7 września 2001 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych postanowiło, że począwszy od roku 2002, corocznie, 21 września obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Pokoju (rezolucja 55/282). Oto tekst rezolucji:

Rezolucja 55/282, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ</p>

Międzynarodowy Dzień Pokoju

></strong>

Przywołując rezolucję 36/67 z 30 listopada 1981

roku, w której określono, że trzeci wtorek

września, dzień inauguracyjny sesji

regularnej Zgromadzenia Ogólnego powinien być przyjęty

i celebrowany (obchodzony) jako Międzynarodowy

Dzień Pokoju, a także poświęcony uczczeniu

i wzmocnieniu idei pokoju pośród wszystkich ludzi i

narodów,

Przywołując inne rezolucje, w tym rezolucję 55/14 z 3 listopada 2000 roku,

Potwierdzając, że obchody Międzynarodowego Dnia

Pokoju wzmocnią ideę pokoju i zwrócą uwagę na toczące się konflikty,

Stając wobec unikalnej możliwości zapobiegania

przemocy i konfliktom, a także możliwości

propagowania idei Międzynarodowego Dnia

Pokoju wśród społeczności międzynarodowej,

Zwracając uwagę na cele obchodów

Międzynarodowego Dnia Pokoju, a także

ustalając dzień corocznych obchodów niezależnie od posiedzenia inaugurującego sesję

regularną Zgromadzenia Ogólnego,

1.

Decyduje się, w odniesieniu do 57 sesji

Zgromadzenia Ogólnego, że Międzynarodowy

Dzień Pokoju powinien być obchodzony 21

września każdego roku, jako dzień

wzmacniania idei pokoju,

2.

Deklaruje się, że Międzynarodowy Dzień Pokoju

powinien być dniem globalnego zapobiegania przemocy, a także

zaproszeniem dla wszystkich ludzi i narodów

do zaangażowania się w działania zmierzające do

zapobiegania konfliktom zbrojnym,

3.

Zaprasza się wszystkie kraje członkowskie,

organizacje funkcjonujące w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także

organizacje regionalne i pozarządowe oraz osoby prywatne do współpracy

z ONZ w celu prowadzenia społecznej edukacji i działania na rzecz światowego pokoju.

7 września 2001 r.

Międzynarodowy Dzień Pokoju jest faktem.

Zapraszamy do działań.

Niech ten dzień stanie się dniem czynów, dniem świętowania pokoju i poszerzania globalnej świadomości pokojowej.

Zwracamy się do Wszystkich i do Każdego : Co Ty zrobiłbyś dla pokoju? Co Wy chcecie zrobić dla pokoju?

Jest nieskończona mnogość możliwości pokojowego działania: taniec, miłość, śpiew, teatr, malarstwo, fotografia, performance, wystawa, poezja, spotkanie,konferencja, rozmowa, spacer, wspólny posiłek, zabawa, koncert, sport, modlitwa, medytacja… wszystko w intencji pokoju.

Dzień ten to wyjątkowa okazja do działania.

Przekazujcie tę wieść znajomym, krewniakom, przyjaciołom, koleżankom i kolegom, artystom, aktywistom i leniwcom

Wystarczy 5% zaangażowanych w działania na rzecz pokoju i pokój nastąpi.

Do dzieła! :)

</p>