Kupuj żywność bez GMO

Badania prowadzone w 1998 roku przez Dr. Puszati w Rowett Research Institute w Aberdeen (Szkocja) wykazały toksyczność produktów GMO powodujących osłabienie systemu immunologicznego i problemy ze wzrostem u zwierząt żywionych karmą zawierającą GMO.

11 lat później widać już wyraźnie negatywne skutki spożywania GMO przez ludzi - zwiększone alergie, przyspieszone starzenie się, problemy insulinowe.

Propagatorami diety bez GMO są coraz częściej profesjonalne grupy lekarzy i dietetyków, którzy coraz bardziej zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa związanego z rozpowszechnianiem się technologii GMO. Jedną z takich organizacji jest American Academy of Environmental Medicine (AAEM), która zwraca uwagę na szkodliwość pestycydu Bt, zawartego w roślinach GMO spożywanych przez człowieka. Składnika tego nie da się spłukać z rośliny przed zjedzeniem jej, jak spłukuje się natryskiwane środki ochrony roślin, gdyż stanowią budulec jej wszystkich komórek.