FED niby państwowy bank centralny USA

FED (Federal Reserve) czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych jest instytucją quasi-prywatną, gwarantującą stałe, 6-procentowe zyski, wszystkim swoimakcjonariuszom, do których należy 12 banków stanowych. Akcje FED sa uprzywilejowane, co oznacza, że nie można ich zbyć na rzecz podmiotów trzecich, a jedynie można z nich bezpiecznie czerpać korzyści finansowe.

Nadzór nad FED-em jest państwowy, ale zyski z jego działalności idą w ręce prywatne.

Jak to działa w praktyce, opisuje znany komentator ekonomiczny The Guardian UK, Dean Baker,. Przedstawia on schemat rabunku podatników przez system bankowy, który pożycza od rządu na 0,2%, a pożyczone pieniądze pożycza temu samemu rządowi na 3,5%.

Jeśli nie jest to rabunek podatników, to jak to nazwać?

Szczegóły: http://www.truthout.org/090109R?n