Czysta Kraina

Czysta Kraina to miejsce prezentacji nowych wizji społeczno-ekonomicznych, opartych na poszanowaniuczłowieka i przyrody, bez czynienia rozróżnienia, kto tu jest ważniejszy. Będziemy tu prezentować artykuły, które z trudem torują sobie drogę do mediów mainstreamowych, gdyż zagrażają interesom lobbystów i spekulantów powiązanych z nieetyczną polityką i wielkim biznesem. Będziemy tu promować oddolny ruch wspierający ekologię, pokój, zdrową ekonomię i wszelkie inicjatywy zmierzające do ograniczenia rozpanoszonej wokół biurokracji, która walczy o swoje etaty kosztem bezsensownej pracy sprawozdawczej milionów ludzi. Naszym celem jest też upowszechnianie zasad i form wolnej twórczości artystycznej i naukowej, realizowanej za pomocą instrumentów Open Source i Creative Commons.