Co z tym ociepleniem

To fakt, że emitujemy do atmosfery dużo CO2. Cóż to jednak znaczy dużo? Naukowcy twierdzą, że emisja cywilizacyjna gazów cieplarnianych to zaledwie 3% emisji naturalnej, pochodzącej z wulkanów, pożarów i od zwierząt. Twierdzą też, że krzywa wzrostu temperatury na Ziemi ma niemal doskonała korelację z krzywą aktywności słonecznej, która podlega cyklicznym wahaniom, niezależnym od tego, ile samochodów jeździ po polskich czy chińskich drogach.

Patrzę za okno - zima trzyma mocno.