7 postulatow reform systemowych

Skłaniam się do przekonania, że jedynym skutecznym sposobem naprawy gospodarki i uwolnienia jej od tyranii kolosów finansowych, które są za duże, aby upaść, jest wprowadzenie jak najszybciej kilku podstawowych reform systemu bankowo-finansowo-emerytalnego. Oto lista najpilniejszych zadań:

1. Wprowadzić dochód podstawowy (basic income), odpowiadający obecnemu wyciekowi z kraju realnej siły nabywczej (same odsetki na obsługę długów wynoszą ok. 100 mld zł rocznie). Dochód podstawowy byłby wypłacany co miesiąc wszystkim Polakom, na konta obsługiwane przez postulowany Bank Krajowy, w 100 procentach państwowy. Wysokość dochodu podstawowego powinna być określana, np. dwa razy do roku, przez postulowaną Agencję Monitoringu Gospodarczego, będącą wyspecjalizowaną jednostką statystyczną. Bank Krajowy, emitując dochód podstawowy, zadłużałby się księgowo w stosunku do przyszłych pokoleń Polaków (a nie vice versa). Zobowiązanie to odpowiadałoby zobowiązaniu rządu, będącego właścicielem BK, do utrzymywania rosnącej synergii produkcyjnej, wynikającej z podtrzymywania i rozwoju coraz bardziej skomplikowanej sieci międzyludzkiej współpracy (harmonii). Byłoby to praktycznie jedyne zadanie dla rządu - aby podtrzymywać i rozwijać harmonię społeczną i wynikająca z niej synergię produkcyjną, a przez to zwiększać realną wartość dochodu podstawowego w stosunku do ogółu naszych dochodów. Statystycznie obliczany dochód podstawowy w stosunku do dochodu ogólnego mógłby być w przyszłości zasadniczym, kompleksowym miernikiem skuteczności pracy rządów.

2. Sfinansować obywatelom podstawowy rachunek bankowy. Każdy obywatel powinien otrzymywać z chwilą przyjścia na świat dożywotnie konto bankowe w Banku Krajowym. Byłoby to konto wyłącznie kredytowe (bez możliwości zadłużania go), obsługiwane elektronicznie, umożliwiające prowadzenie dowolnej działalności gospodarczej, mieszczącej się w granicach prawa i pozytywnego salda tego konta. Wymagany potencjał informatyczny takiego banko-serwisu nie przekraczałby pojemności już działających w naszym kraju portali, takich jak Nasza Klasa czy Allegro, więc z pewnością stać nas jako naród na taką inwestycję, zarówno technicznie, jak i finansowo. Taka podstawowa usługa bankowo-gospodarcza powinna być fundowana obywatelom z budżetu państwa.

3. Zlikwidować ZUS. Dochód podstawowy powinien zastąpić emerytury.

4. Zlikwidować VAT i zastąpić go opłatą transakcyjną, pobieraną automatycznie przez banki, przekazywaną do budżetu.

5. Znieść obowiązek księgowania obrotów w firmach i rejestrowania działalności gospodarczej. Księgowanie obrotów powinno być całkowicie automatyczne, prowadzone przez banki, obsługujące transakcje. Raporty księgowe z działalności gospodarczej powinny być dostępne poprzez banki w podobny sposób, jak przekroje statystyczne w Analitykach Google - na życzenie uprawnionych osób, po wybraniu żądanego przekroju danych. W Banku Krajowym usługa ta powinna być finansowana z budżetu i bezpłatna dla obywateli.

6. Tymczasowo od-podatkować wymianę z udziałem walut komplementarnych, które mogą być formą zapobiegania konfliktom społecznym, wynikającym z globalnego kryzysu i czasu zamętu, towarzyszącemu transformacji. Zacieśnienie lokalnej współpracy i wymiany jest przejściowo niezbędne, przynajmniej do czasu wprowadzenia realnych, powyżej zarysowanych reform systemowych. Od-podatkowanie lokalnego barteru wymaga wyłącznie odpowiedniej interpretacji przepisów prawa przez Ministerstwo Finansów, więc można go dokonać natychmiast, mocą ministerialnego okólnika.*

7. Zlikwidować oprocentowanie depozytów bankowych (wprowadzenie ustawowego zakazu), które jest formą korumpowania klientów przez współczesne banki. To jest postulat globalny, wykraczający poza kompetencje naszego państwa, ale należy go zawiesić na wokandzie, żeby wywołać szeroką dyskusję na ten temat. Odsetki dla depozytariuszy są bowiem w dzisiejszym świecie niczym nie uzasadnione moralnie, a przyczyniają się do rosnącego rozwarstwienia społecznego i do podtrzymywania imperatywu wzrostu gospodarczego, tak zabójczego dla środowiska przyrodniczego globu.

(CC) Krzysztof Lewandowski

*Okólnik biegunowo przeciwny chcą wprowadzić w życie urzędnicy skarbówki z Katowic, nie zdając sobie sprawy, że działają na szkodę w makroskali.

[CC=be free to copy]

Jako ilustrację tekstu wykorzystano wykres przedstawiający możliwe kierunki rozwoju kryzysu, pochodzący z publikacji: L. Michnowski, 2007, znajdującej się pod adresem: http://pelicanweb.org/solisustv05n10page2michnowski2.html