OGŁOSZENIE INTERNETOWE

z dnia 8 marca 2019 r

Oferuję do nabycia nieruchomość rolną w obrębie Ponurzyca, gmina Celestynów, powiat Otwock, województwo mazowieckie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1649/2 o powierzchni 0,3301 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę hipoteczną KW Nr WA1O/00052255/7. Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów wymienionych w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 j.t. z późn. zm.) Ogłoszenie jest ważne 14 dni. Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości proszę o kontakt pod numerem telefonu 698054069 / e-mail: leevandoe@gmail.com.